Tom 51
Zeszyt 3 • 2012

Contents:

News list:

  1. BADANIA MODELOWE NAD PATOGENEZĄ OSPY PRAWDZIWEJ: WPŁYW ORTOPOKSWIRUSÓW KROWIANKI, OSPY MYSZY I OSPY BYDŁA NA AKTYWACJĘ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-кB15526 April 2018Model studies on smallpox pathogenesis: the in&uence of vaccinia, mousepox and cowpox orthopoxviruses on the activation of transcription factor NF-кBJ. Struzik, M. Niemiałtowski
  2. MIKROBIOLOGICZNE ŹRÓDŁA BARWNIKÓW W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI16726 April 2018Microbiological sources of colorants in food technologyI. Stolarzewicz, A. Kapturowska, E. Białecka-Florjańczyk
  3. OZONOTERAPIA ORAZ ZASTOSOWANIE OZONU W DEZYNFEKCJI17726 April 2018Ozonotherapy and application of ozone as disinfectantD. Białoszewski, E. Bocian, S. Tyski
  4. OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU18526 April 2018Herpes simplex encephalitis (HSE)M. Popiel, E. Wietrak, T. Laskus
  5. CHARAKTERYSTYKA BIAŁEK WIRUSA EPSTEINA-BARR – ICH UDZIAŁ W ZAKAŻENIU LATENTNYM I POWIĄZANIE Z PROCESAMI NOWOTWORZENIA19125 April 2018Characterization of Epstein-Barr virus proteins – their participation in latency and relation to oncogenesisA. Żuk-Wasek
  6. JAK ZDOBYĆ I WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ O WIELOGATUNKOWYCH BIOFILMACH?20525 April 2018How to gain and use knowledge about multi-species biofilms?E. Trafny
  7. DIAGNOSTYKA OSTRYCH ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (GDO) – DOBÓR MATERIAŁÓW I PROBLEMY INTERPRETACYJNE ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ FLORY FIZJOLOGICZNEJ I NOSICIELSTWEM21325 April 2018Microbiological diagnosis of acute upper respiratory tract infections: choice of specimens and interpretation problems due to the presence of normal nasopharyngeal flora and carrier stateE. Mazur
  8. MIKROBIOLOGICZNA DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ IMPLANTÓW STAWU BIODROWEGO21925 April 2018Microbiological diagnostics of prosthetic hip joint infectionsD. Strzelec - Nowak, A. Bogut, J. Niedźwiadek, M. Kozioł - Montewka, A. Sikora
  9. ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO – CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA22724 April 2018Surgical site infections-characterization of risk factors, endogenous sources of infection and methods of preventionM. Montewka, A. Skrzek, D. Plewik, S. Rudzki, A. Wysokiński, M. Kozioł-Montewka