Tom 56
Zeszyt 2 • 2017

Contents:

News list:

 1. Probiotyki, a układ odpornościowy przewodu pokarmowego ssaków1571 July 2017Probiotics and mammalian gastrointestinal immune systemB. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
 2. Mikroflora i parazytofauna obcych i inwazyjnych gatunków żółwi1631 July 2017Microflora and parasitofauna of alien and invasive turtle speciesO. Goławska, M. Demkowska-Kutrzepa, E. Borzym, P. Różański, M. Zając, A. Rzeżutka, D. Wasyl
 3. Metalotioneiny bakteryjne1711 July 2017Bacterial metallothioneinsA. Mierek-Adamska, W. Tylman-Mojżeszek, Z. Znajewska, G. B. Dąbrowska
 4. Chorobotwórczość Lactobacillus sp. – czynniki ryzyka, identyfikacja, antybiotykooporność1801 July 2017Pathogenicity of Lactobacillus sp. – risk factors, identification, antibiotic resistanceM. Kłos
 5. Francisella tularensis – podstępny patogen1871 July 2017Francisella tularensis – a deceitful pathogenK. Formińska, A.A. Zasada
 6. Czynniki warunkujące zdolności adhezyjne bakterii z rodzaju Lactobacillus1961 July 2017Factors determing the adhesive capacity of Lactobacillus bacteriaA. Paliwoda, A. Nowak
 7. Niepandemiczne koronawirusy człowieka – charakterystyka i diagnostyka2051 July 2017Non-pandemic human coronaviruses – characteristics and diagnosticsE. Abramczuk, K. Pancer, W. Gut, B. Litwińska
 8. Plazmidy jako wektory do terapii genowej2141 July 2017Plasmids – vectors for gene therapyP. Zaleski, P. Wawrzyniak, A. Sobolewska, G. Płucienniczak
 9. Bakteryjne białka wielofunkcyjne2261 July 2017Bacterial moonlighting proteinsJ. Płaczkiewicz
 10. Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, chorobotwórczość2331 July 2017Coagulase-positive species of the genus Staphylococcus– taxonomy, pathogenicityW. Kmieciak, E. M. Szewczyk
 11. Recenzje2451 July 2017Book reviews
 12. Komunikaty i informacje2471 July 2017Information and announcements