NOCARDIA SPP. – CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, LECZENIE


Nocardia spp. – characteristics, pathogenicity, treatment
M. Wiciński, K. Leis, M.M. Węclewicz, B. Malinowski, J. Żak, E. Grześk, G. Grześk

DOWNLOAD PDF FILE

Streszczenie: Bakterie z rodzaju Nocardia spp. to Gram-dodatnie aeroby, występujące na całym świecie. Wywołują one nokardiozy, których najczęstszymi postaciami jest nokardioza płucna, rozwijająca się wskutek aspiracji drobnoustrojów do dróg oddechowych, skórna, w tym stopa madurska – mycetoma oraz rozsiana, w której zajęte mogą być inne narządy – często OUN. Infekcje dotyczą zwykle osób o obniżonej odporności np. zarażone wirusem HIV lub poddane immunosupresji. Za większość zakażeń u ludzi odpowiedzialna jest Nocardia asteroides. Do metod diagnostycznych zalicza się m.in. posiew z pobranego materiału lub PCR. Objawy są różne w zależności od postaci choroby. W nokardiozie płucnej występuje kaszel, krwioplucie a w skórnej ropnie. Gdy dochodzi do rozsiania choroby, w zależności od zajętego narządu występują różne symptomy. Lekiem stosowanym z wyboru jest sulfonamid.

1. Wstęp. 2. Historia. 3. Charakterystyka Nocardia spp. 4. Systematyka. 5. Chorobotwórczość. 6. Diagnostyka. 7. Leczenie. 8. Podsumowanie

Abstract: Nocardia spp. bacteria are Gram-positive aerobes occurring worldwide. They cause nocardiosis, of which the most common forms are pulmonary nocardiosis and cutaneous nocardiosis. The pulmonary form progresses as a result of aspiration of pathogens into the respiratory tract, whereas the cutaneous nocardiosis, can spread to other organs (often to CNS) and includes Madura foot, both mycetoma and systemic. Infections usually affect people with immunodeficiency, for example infected with HIV or after immunosupression therapy. Nocardia asteroides is responsible for the majority of infections in humans. Diagnostic methods include cell culture and PCR. The symptoms vary depending on the form of the illness. Cough and hemoptysis are characteristic for pulmonary nocardiosis, while abscesses are typical for the cutaneous form. When the illness spreads, the symptoms vary depending on the organ. The treatment of choice is sulfonamide.

1. Introduction. 2. History. 3. Characteristics of Nocardia spp. 4. Systematics. 5. Pathogenicity. 6. Diagnostics. 7. Treatment. 8. Summary