Tom 57 Zeszyt 1 • 2018

Contents:

News list:

  1. WSPOMNIENIE – prof. dr hab. Roman Mycielski327 March 2018
  2. ROLE OF MICROBIOTA IN MAINTAINING THE HOMEOSTASIS IN THE HUMAN BODY527 March 2018Udział mikrobioty w utrzymaniu homeostazy organizmu człowiekaK. Góralska, M. Dzikowiec
  3. BIAŁKO HFQ – NOWE OBLICZA DOBRZE ZNANEGO RYBOREGULATORA1227 March 2018The Hfq protein – a novel view on the well-known riboregulatorG. M. Cech, A. Szalewska-Pałasz
  4. PANDEMICZNE KORONAWIRUSY CZŁOWIEKA – CHARAKTERYSTYKA ORAZ PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI HCOV-SARS I HCOV-MERS2226 March 2018Pandemic Human Coronavirus – characterization and comparison of selected properties of HCoV-SARS and HCoV-MERSK. W. Pancer
  5. PAPILLOMAWIRUSY: HPV JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI3326 March 2018Papillomaviruses: HPV as the etiological factor of head and neck cancersM. Wiciński, K. Leis, B. Malinowski, M. M. Węclewicz, E. Grześk, G. Grześk
  6. GORĄCZKI POWROTNE4126 March 2018Relapsing feversS. Tylewska-Wierzbanowska, B. Fiecek, T. Chmielewski
  7. MECHANIZMY OPORNOŚCI NA FLUOROCHINOLONY KODOWANE PLAZMIDOWO – PMQR4726 March 2018 Plasmid-mediated quinolone resistance – PMQRK. Piekarska
  8. FRANCISELLA TULARENSIS – REVIEW5826 March 2018Francisella tularensis – przeglądP. Cieślik, J. Knap, A. Bielawska-Drózd
  9. NOCARDIA SPP. – CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, LECZENIE6826 March 2018Nocardia spp. – characteristics, pathogenicity, treatmentM. Wiciński, K. Leis, M.M. Węclewicz, B. Malinowski, J. Żak, E. Grześk, G. Grześk
  10. KOMUNIKATY I INFORMACJE7726 March 2018NEW REPORTS AND INFORMATIONPTM