Browsing tag: Komunikaty i informacje

KOMUNIKATY I INFORMACJE

NEW REPORTS AND INFORMATION

Informacja na temat konferencji „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2015.

Sprostowanie do artykułu „Regulacja bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych (R-M) typu II” (Post. Mikrobiol. 2015, 54, (1), 5–9).

Komunikaty i informacje

Information and announcements

W dniu 27.03.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów kadencji 2016–2020.
 Informacja o konferencjach współorganizowanych przez polskie towarzystwo mikrobiologów oraz z patronatem PTM w 2017 r.