Tom 56
Zeszyt 4 • 2017

Contents:

News list:

 1. ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU I GAZOCIĄGÓW3818 December 2017Microbiological contaminations of underground gas storage facilities and natural gas pipelinesAgnieszka Staniszewska, Alina Kunicka-Styczyńska, Krzysztof Ziemiński
 2. ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA WIRUSA BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH3898 December 2017Genetic diversity of bovine diarrhea and mucosal disease virusPaweł Mirosław, Aleksandra Antos, Mirosław Polak
 3. ZABÓJCZE DROBNOUSTROJE – MIKROORGANIZMY WYKORZYSTYWANE JAKO BROŃ BIOLOGICZNA3958 December 2017Deadly microbes – microbes used as a biological weaponKarol Abramczyk, Anna Gałązka
 4. NIEKONWENCJONALNE DROŻDŻE METSCHNIKOWIA PULCHERRIMA I ICH ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII4058 December 2017Non-conventional yeast Metschnikowia pulcherrima and its application in biotechnologyEwelina Pawlikowska, Dorota Kręgiel
 5. METABOLITY BAKTERII KWASU MLEKOWEGO I ICH ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE4168 December 2017Metabolites of lactic acid bacteria – overview and industrial applicationsKatarzyna Ratajczak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 6. ANTIBIOTIC BIOSYNTHESIS AND SECONDARY METABOLISM IN HIGH-YIELDING STRAINS OF STREPTOMYCES, PENICILLIUM CHRYSOGENUM AND ACREMONIUM CHRYSOGENUM4228 December 2017Biosynteza abtybiotyków i metabolitów wtórnych przez wydajne szczepy Streptomyces, Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenumWiesław Kurzątkowski, Joanna Kuczerowska
 7. PEŁZAKI Z RODZAJU ACANTHAMOEBA – CZYNNIKI ETIOLOGICZNE STANÓW PATOLOGICZNYCH LUDZKIEGO ORGANIZMU4298 December 2017Amoebae of the genus Acanthamoeba – pathological agents in humansMarcin Padzik, Edyta B. Hendiger, Jacek P. Szaflik, Lidia Chomicz
 8. TAKSONOMIA, WIRULENCJA I CYKLE ŻYCIOWE BACILLUS CEREUS SENSU LATO4408 December 2017Taxonomy, virulence and life cycles of Bacillus cereus sensu latoMarek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska
 9. CHARAKTERYSTYKA I POTENCJALNE ZASTOSOWANIE BAKTERIOCYN CYKLICZNYCH4518 December 2017Characteristics and potential applications of circular bacteriocinsUrszula Błaszczyk, Kamila Dąbrowska
 10. ZMIANY W TAKSONOMII γ-PROTEOBACTERIA, MODYFIKACJA NAZWY RZĘDU ENTEROBACTERIALES I NOWE RODZINY W OBRĘBIE ENTEROBACTERALES ORD. NOV.4658 December 2017Changes in the taxonomy of γ-Proteobacteria, modification of the order Enterobacteriales and novel families within Enterobacteriales ord. nov.Paweł Nawrotek, Bartłomiej Grygorcewicz, Adrian Augustyniak
 11. KOMUNIKATY I INFORMACJE4717 December 2017