KOMUNIKATY I INFORMACJE


NEW REPORTS AND INFORMATION

Attachments

Informacja na temat konferencji „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2015.

Sprostowanie do artykułu „Regulacja bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych (R-M) typu II” (Post. Mikrobiol. 2015, 54, (1), 5–9).