Browsing tag: treatment

CANDIDA AURIS: WHAT DO WE KNOW ABOUT THE MOST ENIGMATIC PATHOGEN OF THE 21ST CENTURY?


Agnieszka Bogut

PDF

Abstract: Candida auris is a new fungal pathogen whose clinical significance has dramatically increased within recent years. Major issues related to this species include its rapid global spread and high epidemic potential, resilience and persistence in the hospital environment favoured by its resistance against certain disinfectants, horizontal transmission; possibility of persistent colonization, challenging labora-tory identification based on conventional biochemical methods, multidrug resistance as well as the need for implementation of restrictive and expensive prevention and control measures. This review raises the above mentioned issues and compiles recent findings regarding this microorganism.

FRANCISELLA TULARENSIS – REVIEW

Francisella tularensis – przegląd
P. Cieślik, J. Knap, A. Bielawska-Drózd

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: In the early twentieth century, Francisella tularensis was identified as a pathogenic agent of tularaemia, one of the most dangerous zoonoses. Based on its biochemical properties, infective dose and geographical location, four subspecies have been distinguished within the species F. tularensis: the highly infectious F. tularensis subsp. tularensis (type A) occurring mainly in the United States of America, F. tularensis subsp. holarctica (type B) mainly in Europe, F. tularensis subsp. mediasiatica isolated mostly in Asia and F. tularensis subsp. novicida, non-pathogenic to humans. Due to its ability to infect and variable forms of the disease, the etiological agent of tularaemia is classified by the CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) as a biological warfare agent with a high danger potential (group A). The majority of data describing incidence of tularaemia in Poland is based on serological tests. However, real-time PCR method and MST analysis of F. tularensis highly variable intergenic regions may be also applicable to detection, differentiation and determination of genetic variation among F. tularensis strains. In addition, the above methods could be successfully used in molecular characterization of tularaemia strains from humans and animals isolated in screening research, and during epizootic and epidemic outbreaks.

1. Historical overview. 2. Characteristics and taxonomy of F. tularensis. 3. Morphology. 4. Culture media and conditions. 5. Biochemical properties. 6. Survivability and persistence of F. tularensis. 7. F. tularensis as a biological weapon agent. 8. Tularaemia vaccines. 9. Pathogenicity of F. tularensis. 10. Tularaemia treatment. 11. Laboratory diagnostics of F. tularensis. 12. Summary

Streszczenie: Francisella tularensis została rozpoznana jako czynnik chorobotwórczy ludzi i zwierząt na początku XX wieku. Analizy biochemiczne i patogenne właściwości czynnika biologicznego pozwoliły na wyróżnienie 4 podgatunków przypisanych do różnych regionów geograficznych: wysoce zakaźny F. tularensis subsp. tularensis (type A) występujący głównie w Ameryce Północnej, F. tularensis subsp. holarctica (type B) z obszaru Starego Świata, F. tularensis subsp. mediasiatica izolowany głównie z Azji oraz F. tularensis subsp. novicida, niepatogenny dla ludzi. Pałeczka tularemii, ze względu na swoje zdolności infekcyjne oraz zdolność do wywoływania różnych postaci chorobowych, została zakwalifikowana przez CDC (Centrum Kontroli i prewencji Chorób, USA) jako potencjalny wysoce niebezpieczny czynnik broni biologicznej (Grupa A). Większość danych opisujących przypadki zachorowań na tularemię opartych jest na testach serologicznych. Jakkolwiek, technika real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) i MST (Multi Sequence Typing) jako analiza wysoce zmiennych obszarów międzygenowych F. tularensis może być zastosowana do wykrywania, różnicowania i określania wariantów genetycznych izolatów F. tularensis. Techniki te mogą być również wykorzystywane w charakterystyce molekularnej pałeczek tularemii izolowanych od ludzi i zwierząt w badaniach przesiewowych oraz w ogniskach epizootyczno-epidemicznych.

1. Rys historyczny 2. Charakterystyka F. tularensis i systematyka taksonomiczna 3. Morfologia 4. Podłoża hodowlane i warunki wzrostu 5. Właściwości biochemiczne 6. Wytrzymałość i żywotność F. tularensis 7. F. tularensis jako czynnik broni biologicznej 8. Szczepionki przeciwko tularemii 9. Patogenność F. tularensis 10. Leczenie tularemii 11. Diagnostyka laboratoryjna F. tularensis 12. Podsumowanie