Tom 53
Zeszyt 3 • 2014

Contents:

News list:

  1. Prof. dr hab. Marek Niemiałtowski 1945-201420728 July 2017
  2. Ewolucja adaptatywna genomów drożdży z grupy Saccharomyces cerevisiae sensu stricto21128 July 2017Adaptive evolution of yeasts genomes from Saccharomyces cerevisiae sensu strictoA. Misiewicz, S. Wróblewska-Kabba
  3. Zróżnicowanie kaset SCCmec u metyloopornych gronkowców koagulazo-ujemnych22328 July 2017Differentiation of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) in methicillin-resistant coagulase-negative staphylococciE. Szczuka, A. Kaznowski
  4. Patogeneza i leczenie zakażeń Candida spp.22928 July 2017Pathogenesis and treatment of fungal infections by Candida spp.M. Staniszewska, M. Bondaryk, M. Kowalska, U. Magda, M. Łuka, Z. Ochal, W. Kurzątkowski
  5. Mycobacterium kansasii: biologia patogenu oraz cechy kliniczne i epidemiologiczne zakażeń24128 July 2017Mycobacterium kansasii: pathogen biology and clinical and epidemiological features of infectionsZ. Bakuła, A. Safianowska, M. Nowacka-Mazurek, J. Bielecki, T. Jagielski
  6. Hamowanie wzrostu bakterii przez peptydowe kwasy nukleinowe i ich potencjalna rola w biotechnologii25528 July 2017Inhibition of bacterial translation and growth by antisense peptide nucleic acids and their potential applications in biotechnologyA. Markowska-Zagrajek, M. Równicki, J. Trylska
  7. Biofilm, pompy MDR i inne mechanizmy oporności Stenotrophomonas maltophilia na związki przeciwbakteryjne26428 July 2017Biofilm, MDR efflux pumps and other mechanisms of Stenotrophomonas maltophilia resistance to antibacterial substancesO. Zając, A. E. Laudy, S. Tyski
  8. Rola mitochondriów w odporności przeciwwirusowej27728 July 2017The role of mitochondria in antiviral immunityK. P. Gregorczyk, Z. Wyżewski, L. Szulc-Dąbrowska, J. Struzik, J. Szczepanowska, M. Niemiałtowski
  9. Kultury starterowe do produkcji twarogów kwasowych – rola i oczekiwania28828 July 2017Starter cultures for acid curd – role and expectationsJ. Żylińska, K. Siemianowski, K. Bohdziewicz, K. Pawlikowska, P. Kołakowski, J. Szpendowski, J. Bardowski