Tom 59
Zeszyt 1 • 2020

Contents:

News list:

  1. OD WIELKIEJ GENETYKI DO NEUROPSYCHOLOGII – ZARYS HISTORII BADAŃ NAD POWIĄZANIEM MIKROBIOMU Z ZACHOWANIEM CZŁOWIEKA330 March 2020FROM GREAT GENETICS TO NEUROPSYCHOLOGY – OUTLINE OF THE RESEARCH ON THE ASSOCIATION BETWEEN MICROBIOTA AND HUMAN BEHAVIOURDominik Czajeczny, Karolina Kabzińska, Rafał Wojciech Wójciak
  2. PRZYCZYNY WZROSTU LICZBY ZACHOROWAŃ NA KRZTUSIEC1130 March 2020CAUSES OF PERTUSSIS INCIDENCE INCREASEMarta Prygiel, Ewa Mosiej, Aleksandra Anna Zasada
  3. ROLA I ZNACZENIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW WIRULENCJI DETERMINUJĄCYCH CHOROBOTWÓRCZOŚĆ UROPATOGENNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI2530 March 2020THE ROLE AND IMPORTANCE OF SELECTED VIRULENCE FACTORS DETERMINING THE PATHOGENICITY OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI STRAINSSylwia Joanna Chmielewska, Katarzyna Leszczyńska
  4. SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII W ZESPOLE JELITA DRAŻLIWEGO3930 March 2020SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII IN IRRITABLE BOWEL SYNDROMEPrzemysław Gałązka, Aleksandra Baska, Jakub Kazik, Kamil Leis
  5. ANTYBIOTYKI I BAKTERIE: MECHANIZMY DZIAŁANIA I STRATEGIE OPORNOŚCI4930 March 2020ANTIBIOTICS AND BACTERIA: MECHANISMS OF ACTION AND RESISTANCE STRATEGIESMagdalena Skarżyńska, Magdalena Zając, Dariusz Wasyl
  6. NOWE SYNTETYCZNE I NATURALNE ANTYMYKOTYKI W KONTEKŚCIE TERAPII DERMATOMYKOZ6330 March 2020CLINICALLY USED AND POTENTIAL ANTIMYCOTICS IN THE CONTEXT OF THERAPY OF DERMATOMYCOSESSebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz, Mariusz Dyląg
  7. BIOTECHNOLOGICZNE I BIOMEDYCZNE ZASTOSOWANIA DEHYDROGENAZY CELOBIOZOWEJ GRZYBÓW7530 March 2020BIOTECHNOLOGICAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS OF FUNGAL CELLOBIOSE DEHYDROGENASEKatarzyna Olszewska, Anna Olszewska, Jerzy Rogalski, Justyna Sulej
  8. BIONANOCELULOZA – WŁAŚCIWOŚCI, POZYSKIWANIE I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM8730 March 2020BIONANOCELLULOSE – PROPERTIES, ACQUISITION AND PERSPECTIVES OF APPLICATION IN THE FOOD INDUSTRYRemigiusz Olędzki, Ewa Walaszczyk
  9. KOMUNIKATY I INFORMACJE10330 March 2020