Tom 59
Zeszyt 2 • 2020

Contents:

News list:

  1. Wspomnienie11330 June 2020
  2. Microorganisms as indoor and outdoor air biological pollution11530 June 2020Mikroorganizmy jako biologiczne zanieczyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego powietrzaS. Siebielec, M. Woźniak, A. Gałązka, G. Siebielec
  3. Ryzyko transmisji chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze poprzez transfuzję krwi12930 June 2020Risk of transmission of tick-borne diseases by blood transfusionB. Fiecek, M. Matławska, E. Gołąb, T. Chmielewski
  4. CRONOBACTER SPP. – POWAŻNE ZAGROŻENIE W ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT13930 June 2020 Cronobacter spp. – the serious risk in a baby foodM. Gemba, E. Rosiak, D. Kołożyn-Krajewska
  5. Mechanizmy powstawania oporności dermatofitów na substancje przeciwgrzybicze15330 June 2020Mechanisms of dermatophyte resistance to antifungal substancesD. Łagowski, S. Gnat, A. Nowakiewicz
  6. Wpływ drożdży i bakterii mlekowych na zawartość związków lotnych i inne parametry enologiczne win16730 June 2020Influence of yeast and lactic acid bacteria on the content of volatile compounds and other oenological parameters of winesA. Stój
  7. RECENZJE17930 June 2020
  8. KOMUNIKATY I INFORMACJE18130 June 2020NEW REPORTS, INFORMATIONPTM