Volume 61
Issue 1 • 2022

Contents:

News list:

  1. OD REDAKCJI331 March 2022EDITORIALTomasz Jagielski
  2. VACCINES AGAINST ANTHRAX – SELECTED RESEARCH731 March 2022SZCZEPIONKI PRZECIWKO WĄGLIKOWI – WYBRANE BADANIADorota Żakowska, Bożena Wlizło-Skowronek, Patrycja Wójcicka, Małgorzata Stawecka-Hamerla, Katarzyna Naylor
  3. THE ROLE OF THE BACTEROIDES SPP. IN BACTERAEMIA1331 March 2022ROLA BACTEROIDES SPP. W BAKTERIEMIIMateusz Wysocki, Marta Kierzkowska, Edyta Podsiadły
  4. BAKTERIE MODYFIKOWANE GENETYCZNIE – PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA W PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE I TERAPII2131 March 2022GENETICALLY MODIFIED BACTERIA – THE PERSPECTIVE OF APPLICATION IN PREVENTION, DIAGNOSTICS AND THERAPYBarbara Macura, Aneta Kiecka, Marian Szczepanik
  5. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI WYKRYWANIA DNA HPV W PŁYNNEJ BIOPSJI I DIAGNOSTYCE RAKA GŁOWY I SZYI3131 March 2022POTENTIAL POSSIBILITIES OF HPV DNA DETECTION IN LIQUID BIOPSY FOR DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCERBarbara Masarczyk, Tomasz W. Rutkowski, Agnieszka M. Mazurek
  6. COLIFAGI SOMATYCZNE JAKO WSKAŹNIK W OCENIE JAKOŚCI WODY DO PICIA3931 March 2022SOMATIC COLIPHAGES AS AN INDICATOR IN DRINKING WATER QUALITY ASSESSMENTMarta Bartosik, Łukasz Mąka, Renata Matuszewska
  7. Komunikaty4931 March 2022PTM