Volume 61
Issue 3 • 2022

Contents:

News list:

  1. MULTIDRUG EFFLUX PUMPS IN BACTERIA AND EFFLUX PUMP INHIBITORS1054 October 2022POMPY OPORNOŚCI WIELOLEKOWEJ U BAKTERII I ICH INHIBITORYAbhirami P. Sreekantan, Pooja P. Rajan, Minsa Mini and Praveen Kumar
  2. A REVIEW OF PROBIOTIC APPLICATIONS IN POULTRY: IMPROVING IMMUNITY AND HAVING BENEFICIAL EFFECTS ON PRODUCTION AND HEALTH1154 October 2022PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ PROBIOTYKÓW U DROBIU: POPRAWA ODPORNOŚCI I KORZYSTNE EFEKTY NA PRODUKCJĘ I ZDROWIEShumaila Yousaf, Hafiz Muhammad Nouman, Ibrar Ahmed, Sabir Husain, Muhammad Waseem, Shahid Nadeem, Muhammad Tariq, Ozge Sizmaz, Muhammad Farhan Zafar Chudhry
  3. COVID-19 TRANSMISSION, RISKS FACTORS AND DISEASE CHARACTERISTICS IN ASTHMATICS PATIENTS1254 October 2022TRANSMISJA COVID-19, CZYNNIKI RYZYKA I CHARAKTERYSTYKA CHOROBY U PACJENTÓW CHORYCH NA ASTMĘShatha A. Alduraywish
  4. KRZTUSIEC I „EFEKT CZERWONEJ KRÓLOWEJ”1334 October 2022PERTUSSIS AND “THE RED QUEEN EFFECT”Karolina Ucieklak
  5. OD REDAKCJI1474 October 2022EDITORIAL
  6. NOTA RETRAKCYJNA1484 October 2022RETRACTION NOTE
  7. LISTY DO REDAKCJI1494 October 2022LETTERS TO THE EDITOR
  8. KOMUNIKATY, INFORMACJE1572 February 2023NEW REPORTS, INFORMATIONPTM
  9. KOMUNIKATY, INFORMACJE1574 October 2022NEW REPORTS, INFORMATIONPTM