Tom 55
Zeszyt 4 • 2016

Contents:

News list:

 1. Listeria monocytogenes – przeżywalność i metody eliminowania w produktach mleczarskich3376 June 2017Listeria monocytogenes – survival and methods of its elimination from dairy productsK. Adamczewski, J. Kowalik, A. Łobacz
 2. Właściwości przeciwbakteryjne propolisu3436 June 2017Antibacterial properties of propolisK. Wolska, A. Górska A. Adamiak
 3. Herpeswirus koni typ 1 – dobrze poznany, lecz ciągle stanowiący wyzwanie3516 June 2017Equine Herpesvirus type 1 – well known, but still challengingK. Stasiak, J. Rola, J. F. Żmudziński
 4. Rys historyczny oraz aktualna taksonomia pałeczek z rodzaju Campylobacter 3616 June 2017The history and the current taxonomy of Campylobacter speciesP. Roszkowska, S. Giedrys-Kalemba, K. Galant, A. Pruss, I. Wojciechowska - Koszko
 5. Klasyczne bakterie propionowe – taksonomia,warunki hodowlane oraz zastosowanie3676 June 2017Dairy propionibacteria – taxonomy,culture conditions and applicationJ. Pawlicka-Kaczorowska, K. Czaczyk
 6. Biosorpcja jonów kadmu przez struktury powierzchniowe bakterii z rodzaju Lactobacillus3816 June 2017Biosorption of cadmium ions by cell surface structures of bacteria from Lactobacillus speciesM. Michalak, K. Gustaw, A. Waśko, M. Polak-Berecka
 7. Bakterie kwasu octowego Asaia sp. i ich unikalne zdolności adaptacyjne3926 June 2017Acetic acid bacteria Asaia sp. and their unique adaptive abilitiesH. Antolak, D. Kręgiel
 8. Integrony bakterii Gram-dodatnich3986 June 2017Integrons in Gram-positive bacteriaB. Łabiszak, R. Koczura
 9. Genetyczne podłoże oddziaływań bakterii endofitycznych z roślinami4046 June 2017Genetic basis of endophytic bacteria-plant interactionsA. Piński, K. Hupert - Kocurek
 10. Rekultywacja gleb skażonych metalami ciężkimi metodą fitostabilizacji wspomaganej4136 June 2017Recultivation of heavy metal-contaminated soils using aided phytostabilizationD. Wasilkowski, A. Mrozik
 11. Mikroorganizmy w usuwaniu toksycznych barwników przemysłowych4246 June 2017Microbial elimination of toxic industrialdyesA. Góralczyk, A. Jasińska, J. Długoński
 12. Penicillin G secretion by industrial mycelia of Penicillium chrysogenum4336 June 2017Wydalanie penicyliny G z przemysłowej grzybni Penicillium chrysogenumW. Kurzątkowski, A. Gębska-Kuczerowska, K. Oliwa-Dobieszewska, A. Gaber, M. Kuczerowski