Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki pałeczek Stenotrophomonas maltophilia


Restistance mechanisms to antibiotics and chemotherapeutics in Stenotrophomonas maltophilia
K. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek

1. Wstęp. 2. Antybiotyki beta-laktamowe. 3. Antybiotyki aminoglikozydowe. 4. Chinolony. 5. Kotrimoksazol. 6. Wielolekooporność

Abstract: Stenotrophomonas maltophilia are opportunistic bacteria which may manifest decreased resistannce to many antibiotics – beta-lactams, aminoglycosides, quinolones and co-trimoxazole. The mechanisms of resistance to antibiotics and chemoterapeutic are discussed.

1. Introduction. 2. Beta-lactams. 3. Aminoglycosides. 4. Quinolones. 5. Co-trimoxazole. 6. Multidrug resistance