Browsing tag: Streptomyces

ANTIBIOTIC BIOSYNTHESIS AND SECONDARY METABOLISM IN HIGH-YIELDING STRAINS OF STREPTOMYCES, PENICILLIUM CHRYSOGENUM AND ACREMONIUM CHRYSOGENUM

Biosynteza abtybiotyków i metabolitów wtórnych przez wydajne szczepy Streptomyces, Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum
Wiesław Kurzątkowski, Joanna Kuczerowska

1. Introduction. 2. Industrial strain improvements. 3. The pathways of antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 4. Compartmentalization in antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 5. The pathway of penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 6. Compartmentalization in penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 7. The pathway of cephalosporin C biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 8. Compartmentalization in cephalosporin biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 9. The future of antibiotic therapy. 10. Conclusions

Abstract: In this article, the secondary metabolism as a basis for antibiotics production by industrial strains of Streptomyces, Penicillium chrysogenum and Acremonium chrysogenum is discussed. Images from transmission electron microscopy reveal some important features of the mycelial cells which are related to antibiotics biosynthesis. This discovery is important for further industrial strain improvement and has economic significance. Possibilities of new strategies for antimicrobial treatment are discussed.

 

1. Wprowadzenie. 2. Ulepszanie szczepów przemysłowych. 3. Szlaki biosyntezy antybiotyków wytwarzanych przez Streptomyces spp. 4. Organizacja komórek grzybni Streptomyces spp. podczas biosyntezy antybiotyków. 5. Szlak biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni Penicillium chrysogenum. 6. Organizacja komórek grzybni Penicillium chrysogenum podczas biosyntezy penicyliny G. 7. Szlak biosyntezy cefalosporyny C w komórkach grzybni Acremonium chrysogenum. 8. Organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenum podczas biosyntezy cefalosporyny C. 9. Przyszłość antybiotykoterapii. 10. Wnioski

Streszczenie: Rola wtórnego metabolizmu w biosyntezie antybiotyków wytwarzanych przez szczepy przemysłowe z rodzaju Streptomyces oraz Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum jest dyskutowana. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazują ważne cechy komórek grzybni związane z wysokowydajną biosyntezą antybiotyków. Odkrycie to pozwala na dalsze zwiększanie antybiotycznej wydajności szczepów przemysłowych i ma znaczenie ekonomiczne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie możliwości opracowania nowych strategii zwalczania chorób zakaźnych.

Promieniowce – występowanie i wytwarzanie związków biologicznie czynnych

Actinomycetes – occurrence and production of biologically active compounds
J. Solecka, J. Ziemska, A. Rajnis z, A. Laskowska, A. Guśpiel

1. Wstęp. 2. Bioaktywne metabolity promieniowców. 3. Miejsca występowania promieniowców. 4. Promieniowce bytujące w glebie. 5. Promieniowce w środowisku morskim. 6. Inne źródła. 7. Podsumowanie

Abstract: Actinomycetes are prolific producers of many bioactive metabolites, including antibacterial, antifungal, antiviral or anticancer substances. They belong to Gram-positive bacteria and are isolated from different environments. Among actinomycetes, the Streptomyces genus plays a major role in productivity of metabolites with biological activity and is most widespread all over the world. From the beginning of golden era of antibiotics, actinomycetes metabolites were mainly isolated from the soil. As the obtaining the previously discovered metabolites from terrestrial habitats increases, there are attempts to look for new sources, e.g. seas, oceans, etc. Marine isolates are different from soil actinomycetes in their chemical structures, mode of action or biological activity. Marine sponges are especially rich in actinomycete strains. However, actinomycetes are also isolated from fallen leaves, ants’ nests, deserts, Antarctica sediments and snow cores, caves or spider materials.

1. Introduction. 2. Bioactive metabolites from actinomycetes. 3. Actinomycetes in different environments. 4. Soil actinomycetes. 5. Actinomycetes in marine environment. 6. Other sources. 7. Summary