Tom 52
Zeszyt 1 • 2013

Contents:

News list:

  1. Molekularne podłoże oddziaływań pomiędzy Borrelia burgdorferi, kleszczem i kręgowcem924 October 2017Molecular interactions between Borrelia burgdorferi ticks and mammalsD. Lewandowski, A. Urbanowicz, M. Figlerowicz
  2. Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych1724 October 2017Cytomegalovirus – problems due to congenital infectionM. Dunal, A. Trzcińska, J. Siennicka
  3. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe: podstawy technologii, jej ograniczenia i potencjalne zastosowania2924 October 2017Microbial fuel cells: rationale, limitations and potential applications of the technologyK. Markowska, A. M. Grudniak, K. I. Wolska
  4. Budowa, regulacja i znaczenie czynników wirulencji szczepów Streptococcus agalactiae4124 October 2017The structure, regulation and the importance of S. agalactiae virulence factorsM. Łysakowska, M. Bigos, M. Wasiela
  5. Mikrosporydia: oportunistyczne patogeny ludzi5324 October 2017Microsporidia – opportunistic pathogens of humansM. Bednarska
  6. Szlak sygnalizacyjny cAMP u sinic6524 October 2017cAMP signaling pathway in CyanobacteriaA. Domańska, M. Godlewski
  7. Promieniowce – występowanie i wytwarzanie związków biologicznie czynnych8324 October 2017Actinomycetes – occurrence and production of biologically active compoundsJ. Solecka, J. Ziemska, A. Rajnis z, A. Laskowska, A. Guśpiel
  8. Rola czynników zakaźnych w chorobach neurodegeneracyjnych9324 October 2017Role of infections factors in neurodegenerative diseasesM. Wiciński, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, B. Malinowski, E. Grześk, A. Michalska
  9. Mimiwirus APMV, mamawirus oraz jego wirofag – budowa i charakterystyka10524 October 2017APMV, Mimivirus mamavirus and its virophage – structure and characteristicB. Tokarz - Deptuła, J. Śliwa - Dominiak, M. Kubiś, W. Deptuła
  10. Koproskopowe metody ilościowe w weterynaryjnej diagnostyce parazytologicznej zastosowanie i problemy w szacowaniu ich skuteczności11124 October 2017Coproscopical quantitative methods in the parasitological diagnosis – the use and problems with estimation of their efficiencyM. Kochanowski, J. Karamon, J. Dąbrowska, T. Cencek