Tom 51
Zeszyt 4 • 2012

Contents:

News list:

  1. Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka24324 May 2018Human Microbiome Project – influence of gut microbiota on human physiology and health J. Olszewska, E. K. Jagusztyn-Krynicka
  2. Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle programu badań Human Microbiome Project25724 May 2018Role of microbiota in Crohn’s disease induction in the light of studies of Human Microbiome ProjectA. Franczuk, E. K. Jagusztyn-Krynicka
  3. Dwuskładnikowe systemy regulacyjne ziarenkowców Gram-dodatnich i ich rola w tworzeniu biofilmu26516 May 2018The role of two-component regulatory systems of Gram-positive cocci in biofilm formationA. Nowak, S. Tyski
  4. Wewnątrzkomórkowe bakterie względnie chorobotwórcze w zakażeniach górnych dróg oddechowych i ucha27716 May 2018Intracellular opportunistic bacteria in upper respiratory tract and ear infectionsE. A. Trafny
  5. Czynniki wirulencji Staphylococcus aureus zależne od bakteriofagów29116 May 2018Phage-related virulence factors of Staphylococcus aureus W. M. Helbin, K. Polakowska, J. Międzobrodzki
  6. Zakażenia okołoporodowe o etiologii Streptococcus agalactiae 29916 May 2018Perinatal infections caused by Streptococcus agalactiae M. Bigos, M. Łysakowska, M. Wasiela
  7. Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część I – wstępna dekontaminacja i dezynfekcja30910 May 2018Medical instrument preparation for surgical procedures. Part I – initial decontamination and disinfectionB. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska
  8. Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część II – sterylizacja i reprocesowanie31510 May 2018Medical instrument preparation for surgical procedures. Part II – sterilisation and reprocessingB. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska
  9. Typowanie bakteriofagowe w diagnostyce pałeczek Salmonella Enteritidis występujących w Polsce32310 May 2018Phage typing in the diagnostic of Salmonella Enteritidis occurring in PolandB. Dera-Tomaszewska, E. Tokarska-Pietrzak