Volume 59
Issue 4 • 2020

Contents:

News list:

  1. THE IMPORTANCE OF BIOAEROSOL IN FORENSIC INVESTIGATIONS33122 December 2020ZNACZENIE BIOAEROZOLU W BADANIACH KRYMINALISTYCZNYCHKarol Bulski
  2. BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVES33722 December 2020BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVESSulaiman Mohammed Abu Sulayman, Roop Singh Bora, Jamal S.M. Sabir, Mohamed Morsi M. Ahmed
  3. GENEROWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH W BIAŁKACH – RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA BIAŁEK DSBA34522 December 2020DISULFIDE BONDS FORMATION IN BACTERIAL PROTEINS – STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY AMONG DSBA PROTEINSAnna Marta Banaś, Anna Petrykowska, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
  4. BACILLUS THURINGIENSIS – NOWY POTENCJAŁ APLIKACYJNY35722 December 2020BACILLUS THURINGIENSIS – NEW APPLICATION POTENTIALAleksandra Gęsicka, Agata Henschke, Zuzanna Barańska, Agnieszka Wolna-Maruwka
  5. PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA REAKCJI PCR W ROZPOZNAWANIU BORELIOZY36722 December 2020DIAGNOSTIC USEFULNESS OF PCR IN THE RECOGNITION OF LYME DISEASEWeronika Grąźlewska, Bartłomiej Ferra, Lucyna Holec-Gąsior
  6. Komunikaty37922 December 2020PTM