Tom 55
Zeszyt 2 • 2016

Contents:

News list:

 1. WSPOMNIENIE – Profesor Władysław J.H. Kunicki-Goldfinger (1916–1995)1172 July 2017
 2. Model patogenezy enteropatogennych szczepów Escherichia coli – kluczowa rola adhezji1192 July 2017Model of enteropathogenic Escherichia coli pathogenesis – a key role of adherence B. K. Pawłowska, B. M. Sobieszczańska
 3. Mikrobiologiczna utylizacja celulozy1322 July 2017Microbial cellulose utilization K. Poszytek
 4. Mikroorganizmy w bioaugmentacji zanieczyszczonych środowisk1472 July 2017Microorganisms in bioaugmentation of polluted environmentsA. Mrozik
 5. Bakteriocyny bakterii Gram-ujemnych – struktura, mechanizm działania i zastosowanie1572 July 2017Bacteriocins of Gram-negative bacteria – structure, mode of action and potential applicationsU. Błaszczyk, J. Moczarny
 6. Skuteczność wykorzystania niskotemperaturowej plazmy w mikrobiologii i medycynie1722 July 2017Efficiency of using non-thermal plasma in microbiology and medicineM. Laskowska, E. Bogusławska-Wąs, P. Kowal, M. Hołub, W. Dąbrowski
 7. Drobnoustroje radiotolerancyjne – charakterystyka wybranych gatunków oraz ich potencjalne zastosowanie1822 July 2017Radiotolerant microorganisms – characterization of selected species and their potential usageD. M. Matusiak
 8. Wpływ stresu kwasowego i osmotycznego na wytwarzanie metabolitów przy użyciu mikroorganizmów1952 July 2017The efect of acid and osmotic stress onmetabolite production by microorganismsJ. Fiedurek, M. Trytek
 9. Filowirusy – wirusy obecne od milionów lat – dlaczego teraz wybuchła tak wielka epidemia?2052 July 2017Filoviruses – viruses existing for millions of years – why do we have such a big outbreak now?K. Pancer, W. Gut, B. Litwińska
 10. Koncepcja chromidu i jej znaczenie dla klasyfikacji pozachromosomowych replikonów bakterii2151 July 2017The concept of chromid and its influence on the classification of bacterial extrachromosomal repliconsJ. Czarnecki, D. Bartosik
 11. Mikrobiosensory beleczkowe w mikrobiologii2251 July 2017Application of cantilever-based microbiosensors in microbiologyA. Wańczyk, B. Łabędź, Z. Rajfur