Tom 52
Zeszyt 2 • 2013

Contents:

News list:

  1. Mikrobiologiczny rozkład kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych13516 October 2017Microbiological degradation of cinnamic acid and its hydroxyl-derivativesD. Wojcieszyńska, K. Hupert - Kocurek, U. Guzik
  2. Polio – zagadkowy wirus14316 October 2017Polio – a mysterious virusŁ. Kuryk, M. Wieczorek, B. Litwińska
  3. Wirusy paragrypy w aspekcie zakażeń wirusowych osób po przeszczepach szpiku lub płuc15316 October 2017Human parainfluenza viruses as the cause of viral infectionsin patients after stem cells or lung transplantationE. Abramczuk, K. Pancer, B. Litwińska
  4. Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne16116 October 2017Probiotics – technological and manufacturing aspectsM. Jach, R. Łoś, M. Maj, A. Malm
  5. Oporność Staphylococcus aureus na glikopeptydy17116 October 2017Resistance of Staphylococcus aureus strains to glycopeptidesK. Szymanek -Majchrzak, A. Młynarczyk, G. Młynarczyk
  6. Metagenom – zródło nowej informacji o mikroorganizmach glebowych18516 October 2017Metagenome – a new source of information about soil microorganismsJ. Kozdrój
  7. Wystepowanie i chorobotwórczość dla człowieka potencjalnie toksynotwórczych maczugowców – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i Corynebacterium pseudotuberculosis20116 October 2017The occurrence and pathogenicity of potentially toxinogenic corynebacteria – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i Corynebacterium pseudotuberculosisA. A. Zasada
  8. Molekularne metody identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus21116 October 2017Molecular methods for the identification of bacteria from the genus StaphylococcusE. Szczuka, N. Makowska, A. Kaznowski