Tom 53
Zeszyt 1 • 2014

Contents:

News list:

  1. Wewnątrzkomórkowe receptory NOD-podobne, skutki mutacji w obrębie ich genów310 August 2017Intracellular NOD-like receptors, implications of mutations in their genesM. Osiak, N. Pająk, H. Antosz
  2. Przemysłowe wykorzystanie bakterii z rodzaju Clostridium1510 August 2017Industrial application of Clostridium spp.K. Leja, K. Czaczyk, K. Myszka
  3. Mikrobiologiczne przemiany kwasu wanilinowego2510 August 2017Microbial transformation of vanillic acidM. Kurek, I. Greń
  4. Beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie (GPAC) – diagnostyka i znaczenie kliniczne3510 August 2017Gram-positive anaerobic cocci (GPAC) – diagnostic and clinical significanceM. Kierzkowska, A. Majewska, A. Sawicka-Grzelak, G. Młynarczyk
  5. Ukierunkowana ewolucja enzymów pochodzenia mikrobiologicznego4310 August 2017Directed evolution of microbial enzymesK. Hupert-Kocurek, A. Banaś, D. Wojcieszyńska, U. Guzik
  6. Rola i znaczenie proteinaz związanych z powierzchnią komórek bakterii Lactobacillus helveticus4910 August 2017The role and significance of cell – envelope associated proteinases of Lactobacillus helveticus bacteriaK. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Waśko
  7. Mikrobiologiczna degradacja niesteroidowych leków przeciwzapalnych6110 August 2017Microbial degradation non-steroidal anti-inflammatory drugsU. Guzik, K. Hupert-Kocurek, D. Wojcieszyńska
  8. Grzyby z rodzaju Neotyphodium – endofity traw7110 August 2017Grass endophytes of the Neotyphodium genusB. Wiewióra
  9. Bakterie patogenne dla cebuli (Allium cepa L.)8110 August 2017Onion (Allium cepa L.) pathogenic bacteriaB. Kowalska, U. Smolińska