Browsing tag: HIV

TICK-BORNE PATHOGENS IN INDIVIDUALS WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 (HIV-1) INFECTION

Patogeny przenoszone przez kleszcze u osób zakażonych wirusem niedoboru odporności (HIV-1)
Renata Welc-Falęciak, Małgorzata Bednarska, Magdalena Szatan, Agnieszka Pawełczyk

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: The studies on the occurrence and diversity of tick-borne infections in HIV-infected individuals have been few, and the subject has been relatively neglected when compared with other infections associated with HIV. Non-specific symptoms of tick-borne diseases pose a challenge in clinical care and may lead to misdiagnosis, especially in HIV-positive patients, who often experience many non-specific clinical symptoms. Additionally, in immunocompromised patients, a significant delay of antibody production may occur, and the results of a serological test may be misinterpreted. This review focuses on the most common tick-borne infections in HIV-positive patients in Europe.

1. Introduction. 2. Ticks as vectors. 3. Babesiosis. 3.1. Diagnostics and treatment. 4. Lyme borreliosis. 4.1. Diagnostics and treatment. 5. Rickettsiosis. 5.1. Diagnostics and treatment. 6. Conclusions

 

Streszczenie: Badania dotyczące występowania i różnorodności patogenów przenoszone przez kleszcze u osób zakażonych wirusem HIV są nieliczne w porównaniu z innymi infekcjami towarzyszącymi zakażeniom HIV. Nieswoiste symptomy chorób odkleszczowych stanowią wyzwanie w opiece klinicznej i mogą prowadzić do błędnej diagnozy, szczególnie u pacjentów zakażonych wirusem HIV, u których często występuje jednocześnie wiele, mało specyficznych objawów klinicznych. Dodatkowo u pacjentów z obniżoną odpornością może wystąpić znaczne opóźnienie wytwarzania przeciwciał, przez co wyniki testów serologicznych mogą być błędnie interpretowane. Niniejszy przegląd koncentruje się na najczęstszych infekcjach przenoszonych przez kleszcze u pacjentów zakażonych wirusem HIV w Europie.

1. Wprowadzenie. 2. Kleszcze jako wektory. 3. Babeszjoza. 3.1. Diagnostyka i leczenie. 4. Borelioza z Lyme. 4.1. Diagnostyka i leczenie. 5. Riketsjozy. 5.1. Diagnostyka i leczenie. 6. Podsumowanie

Współzakażenie HGV/GBV-C i HIV: epidemiologia, patogeneza i konsekwencje kliniczne zakażenia

HGV/GBV-C and HIV coinfection: epidemiology, pathogenesis and clinical consequences of infection
N. B. Kubisa, M. Radkowski

1. Epidemiologia zakażeń HGV/GBV-C i HIV. 2. Współzakażenie HGV/GBV-C i HIV jako wynik wspólnych dróg zakażeń. 3. Analiza porównawcza budowy wirusów. 4. Kliniczne aspekty zakażenia. 5. Patogeneza współzakażenia HGV/GBV-C i HIV. 5.1.Tropizm. 5.2. Rola E2 i NS5A HGV/GBV-C w przebiegu zakażenia HIV. 5.3. Wpływ HGV/GBV-C na poziom ekspresji receptorów CCR5 i CXCR4 oraz wydzielanie cytokin. 6. Wpływ leczenia interferonem na zakażenie HGV/GBV-C. 7. HAART u pacjentów współzakażonych HGV/GBV-C i HIV. 8. Podsumowanie

Abstract: Recent studies showed that HGV/GBV-C infection may exert a beneficial effect on the course of HIV (human immunodeficiency virus) infection in coinfected patients. It was found that CD4+ cell number is higher and progression to AIDS (acquired immune deficiency syndrome) is slower in coinfected patients as compared to HIV infected subjects. HGV/GBV-C infection is not associated with hepatitis, but can be responsible for development of some lymphoproliferative disease. HGV/GBV-C and HIV share common features, in particular: they are tropic for cells of the immune system, their genetic material consist of RNA and both circulate as quasispecies. HGV/GBV-C and HIV are transmitted through infected blood, sexually and vertically. The proposed mechanisms of HGV/GBV-C influence on HIV infection are based on the same tropism to immune cells and direct competition on the cellular level. It was observed that HGV/GBV-C can affect cytokine level, reduce expression of CCR5 and CXCR4, E2 and NS5A HGV/GBV-C proteins have inhibitory effect on HIV replication. Currently, there is no specific treatment directed against HGV/GBV-C infection, however, it is possible to analyze results of antiviral treatment in case of patients coinfected with HGV/GBV-C, HCV or HIV. HAART (high-activity antiretroviral therapy) and interferon α therapy are commonly used in these patients, but the effect of antiviral therapy on HGV/GBV-C remains unclear.

1. Epidemiology of HGV/GBV-C and HIV infection. 2. HGV/GBV-C and HIV coinfection as a result of common routes of transmission. 3. Comparative analysis of the structure of viruses. 4. Clinical aspects of infection. 5. Pathogenesis of HGV/GBV-C and HIV coinfection. 5.1. Tropism. 5.2. Role of E2 and NS5A HGV/GBV-C in the course of HIV infection. 5.3. Influence of HGV/GBV-C on CCR5 and CXCR4 expression and cytokines level. 6. Influence of interferon therapy on HGV/GBV-C infection. 7. HAART in patients with HGV/GBV-C and HIV coinfection. 8. Summary