Browsing tag: koronawirusy

COVID-19 THERAPY: WHAT HAVE WE LEARNED IN 8 MONTHS?

TERAPIA COVID-19: CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ W CIĄGU 8 MIESIĘCY?
M. Adamczyk-Popławska, A. Kwiatek

PDF

Abstract: SARS-CoV-2, a novel pathogenic human coronavirus, emerged in December of 2019 in Wuhan (Hubei province, China). In most cases, the infection causes a mild to moderate respiratory illness. However, a undefined group of infected may develop a severe or critical illness: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) with acute respiratory distress syndrome (ARDS) and many other complications. Current efforts are focused on limiting the spread of the virus in the population. COVID-19 treatments are intensively evaluated, however, 8 months since the start of the pandemic and despite hundreds of clinical trials, our knowledge of effective treatments is still poor. In this review, we present the current status of drugs and treatments used during SARS-CoV-2 infection. Host-directed and virus-directed drugs, as well as new compounds specific for SARS-CoV-2 are presented.
1. Introduction. 2. Host-directed drugs. 2.1. Antiparasitic drugs with potential for repurposing. 2.2. Host proteases inhibitors. 2.3. Endocytosis inhibitors. 2.4. Immunomodulating drugs affecting host. 3. Virus-directed drugs. 3.1. Broad-range-antiviral drugs. 3.2. Inhibitors of viral S glycoprotein. 3.3. New potential virus-directed drugs against SARS-CoV-2. 4. Conclusions

Streszczenie: W grudniu 2019 w mieście Wuhan (Hubei, China) odnotowano pojawienie się nowego, ludzkiego, patogennego koronawirusa SARS-CoV-2. W większości przypadków, wywołana przez niego choroba przebiega bezobjawowo lub łagodnie. Jednakże, istnieje grupa osób u której infekcja powoduje rozwiniecie poważnej lub wręcz krytycznej choroby: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i wieloma innymi powikłaniami. Obecnie walka z infekcją polega na próbach ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród populacji. Intensywnie badane są też sposoby leczenia COVID-19. Jednak, 8 miesięcy po rozpoczęciu pandemii,
pomimo setek badań klinicznych, wiedza na temat skutecznego leczenia jest wciąż ograniczona. W niniejszej pracy przedstawiamy obecny stan wiedzy na temat potencjalnych leków i metod leczenia stosowanych podczas zakażenia SARS-CoV-2. Omówione są leki ukierunkowane na komórki gospodarza lub na wirusa, a także nowe, specyficzne dla SARS-CoV-2 rozwiązania.
1. Wstęp. 2. Leki ukierunkowane na komórki gospodarza. 2.1. Leki przeciwpasożytnicze. 2.2. Inhibitory proteaz. 2.3. Inhibitory endocytozy. 2.4. Leki wpływające na układ odpornościowy. 3. Leki ukierunkowane na wirusa. 3.1. Leki o szerokim spektrum specyficzności. 3.2. Inhibitory glikoproteiny S. 3.3. Potencjalne leki specyficznie działające na SARS-CoV-2. 4. Podsumowanie